Siirry sisältöön

Tutkimus

Teen väitöskirjatutkimusta sosiaalisen median käytöstä kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitokselle. Tällä sivulla esittelen lyhyesti tutkimukseni ajankohtaiset projektit ja tiedonkeruut.

Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa -kysely

Taustatutkimukseeni liittyvä kysely sosiaalisen median käytöstä kaupunkisuunnitteluun liittyvässä ulkoisessa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa oli avoinna 8.2. – 5.3.2016. Kyselyssä kartoitin asenteita, toimintatapoja, odotuksia ja esteitä organisaatioissa. Kysely oli suunnattu kuntien ja kaupunkien kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluorganisaatioille sekä alan konsulteille ja tutkijoille. Kyselyn analysointi on käynnissä ja julkaisen yhteenvedon tuloksista kevään aikana täällä blogissani.

Case Muistojen Nikkilä

Nikkilä-logoMuistojen Nikkilä on yhteistyöprojektini Sipoon kunnan kanssa ja se liittyy kuntalaislähtöiseen kulttuuriperinnön arviointiin. Projekti käynnistyy ma 21.3.2016 Muistojen Nikkilä -kyselyllä, jolla kerätään sekä muistoja että asukkaiden arvioita Nikkilän vanhoista rakennuksista ja maisema-alueista.

Oman tutkimusosuuteni tavoitteena on täydentää kyselyllä kerättävää tietoa sosiaalisen median avulla. Kannustamme ihmisiä osallistumaan ja jakamaan sisältöä somessa hashtagilla #muistojennikkilä. Tavoitteenani on tutkia somessa kertynyttä sisältöjä aineistolähtöisin laskennallisin ja laadullisin menetelmin. Päivitän lisätietoa tänne blogiini tutkimuksen edetessä.